„Teade ettevõtte nimemuutusest“

19.12.2014

Täname Teid senise meeldiva koostöö eest ja loodame, et see jätkub ka järgmistel aastatel! Oleme tänulikud, et olete hinnanud meid koostööpartnerina ja olnud meile vajalikuks kaasteeliseks, tänu kelle on AS Grader Service saanud kasvada selleks, kes me täna oleme. Tahame ka tulevikus panustada eelkõige toodete ja teenuste kvaliteedile ning kõigi koostööpartnerite rahulolule.

Meid ümbritsev majanduskeskkond on aga pidevas muutuses. Kes piisavalt kiiresti ei jookse, see jääb maha! Meie mehajääjad olla ei soovi! Et edasiminek oleks pidev ja jätkuv, oleme otsustanud ette võtta AS Grader Service organisatsioonis struktuurilised muudatused.

AS Grader Service on asutanud tütarühinguna OÜ Grader Service Tootmine, kes võtab täielikult üle AS Grader Service äritegevuse 2015 aasta algusest. 01. jaanuaril 2015.a annab AS Grader Service OÜ-le Grader Service Tootmine üle ettevõtte, mis koosneb tootmisega seotud varadest ja kohustustest ning kõigist hankijatega ja ostjatega sõlmitud lepinguntest. Kõik tellimused ja ostud, mis on vormistatud 2014.a, aga kuuluvad täitmisele 2015.a täidetakse uue OÜ poolt lepingutingimusi muutmata. Kõik kohustused, mis AS Grader Service poolt on aastavahetuse seisuga täitmata, täidavad OÜ Grader Service Tootmine ja AS Grader Service solidaarselt, ükski arve ei jää maksmata ega lepinguline kohustus täitmata!

Alates 2015.a annab müügiarved välja OÜ Grader Service Tootmine. Ühtlasi palume jälgida juhiseid meie arvetel, sest uuel osaühingul on praegusega erinevad pangakontod. Kõik telefoninumbrid ja meiliaadressid ning tegevuskoht Laagri alevis aga jäävad samaks, seega meievaheline tavapärane koostöö jätkub oluliste muudatusteta.

Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meiepoolsed ümberkorraldused tooksid teile kaasa võimalikult väikesesl määral askeldusi. Oleme tänulikud mõistmise eest ja jätkame edukat koostööd uuel aastal!

Tervitustega,

Urmas Grauen
juhatuse liige

TOETUS KIKIST RESSURSITÕHUSUSE INVESTEERINGUKS

Grader Service OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 142 028,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 25.06.2019-31.05.2020 ellu projekt „Grader Service OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti raames investeeritakse Laagri tootmishoone käsi gaasilõikeseadme asendamisse uuendusliku ja ressurssi säästvama tänapäevase tehnoloogiaga CNC plasma-gaaslõikepingi vastu. Projekti eesmärk on lehtmetalli ja lõikegaase kokku hoides saavutada 23,8%-line ressursikasutuse paranemine tootmisprotsessis.

Helista
Kirjuta
Saada päring